Waarom je altijd moet starten met een strategie bij online magazines en contentmarketing

blog-WAAROM JE ALTIJD MOET STARTEN MET EEN STRATEGIE BIJ ONLINE MAGAZINES EN CONTENTMARKETING​

Wie is je klant en waar heeft hij behoefte aan?

Als je met content marketing aan de slag gaat, ben je succesvoller als je begint met een heldere strategie. Die strategie laat zien hoe content marketing bijdraagt aan de missie, visie en doestellingen van je organisatie, afdeling of product. Een scherpe strategie maakt in de creatiefase ook duidelijk welke content niet relevant is. Het verhoogt dus de effectiviteit van al je vervolgstappen.
We laten je niet zwemmen, maar helpen je stap voor stap je doel te realiseren en uit te werken. Met de IK, JIJ, WIJ methode werken we van binnen naar buiten. Van je productpropositie naar de diepste wens van je publiek. We leggen daarbij de focus op digitale kanalen, simpelweg omdat je publiek ook online is.
De content strategie start bij de vraag wie je klant is en aan welke content hij behoefte heeft. Daarna stel je KPI’s vast, bepaal je hoe je de productie van je content organiseert, wat je maakt en meet, hoe vaak je evalueert en met welk budget je werkt. Het is een ‘handboek’ waar iedereen die werkt aan de content marketing-activiteiten op kan terugvallen.

Laat zien dat je waardevol bent voor een klant

Met content marketing beantwoord je vragen van een klant en help je hem knelpunten op te lossen. Niet door te vertellen hoe goed je product of dienst is, maar door online kennis weg te geven. Je laat zien dat je waardevol voor hem bent. Indirect geef je zo aan dat jij de juiste partij bent om zijn probleem op te lossen.
De content strategie is je leidraad voor content marketing. Via een plan van aanpak kijk je nu naar communicatiemiddelen en kanalen. Bijvoorbeeld je website, Facebook of een digitale publicatie. Voor de uitwerking is het handig met een contentplanning te werken. Daarin staat overzichtelijk wat de onderwerpen zijn die aan bod komen, welke invalshoeken je kiest en via welke kanalen je je publiek benadert.