HELP, MIJN PERSONEELSBLAD VERDWIJNT

HELP, MIJN PERSONEELSBLAD VERDWIJNT

Dreigt het personeelsblad bij het bedrijf waar je werkt te verdwijnen? Misschien is het tij nog te keren. Bekijk deze tips ter inspiratie.

Creëer betrokkenheid

Wat zijn van oudsher de belangrijkste functies van een personeelsblad?
Binding en betrokkenheid bij de organisatie creëren, zullen communicatieprofessionals zeggen. Wordt het belang hiervan niet meer op waarde geschat anno 2013? Dat is afhankelijk van hoe je ernaar kijkt.

Managers die vooral naar de korte termijn kijken, zullen zeggen dat die betrokkenheid met de huidige werkloosheid niet zo belangrijk is. Voor jou tien anderen, is wat kort door de bocht, maar de pool aan potentiële werknemers die maar al te graag bij het bedrijf wil werken lijkt groot genoeg.

Managers die naar de lange termijn kijken, blijven betrokkenheid belangrijk vinden. Bedrijven zijn nu zo ‘lean and mean’ dat wanneer de economie straks aantrekt, de betrokkenheid en binding van bestaande werknemers erg belangrijk is. Als je daar nu niet in investeert, grijpen mensen straks de eerste de beste mogelijkheid aan om naar de concurrent over te stappen.


Maak je blad accountable

Wat heb je als communicatiedeskundige aan deze informatie? Over het algemeen geldt dat het management vooral geïnteresseerd is in feiten en cijfers. Als je wilt dat er niet verder bezuinigd wordt op het personeelsblad, dan moet je ze overtuigen dat het blad de moeite/het geld waard is. De accountability van communicatie wordt belangrijker. Maak daarom duidelijk dat het personeelsblad effect heeft, gedrag beïnvloedt, de betrokkenheid van medewerkers en klanten verhoogt en zo dus een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Stel daarom doelstellingen op, maak ze meetbaar en bekijk achteraf of de doelstellingen behaald zijn. Denk ook aan een lezersonderzoek. Als je daarin slaagt, zal het management wel drie keer nadenken voordat ze zwaar bezuinigen op uw blad. Daarnaast is het meetbaar maken van resultaten ook dé manier om uw communicatie bij te sturen.


Dicht bij de lezer

Onderzoek van Christine Liebrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen bevestigt dat een personeelsblad de betrokkenheid van medewerkers kan vergroten. Mits de inhoud van het blad aan een aantal voorwaarden voldoet. Een van de belangrijkste voorwaarden is het creëren van een kleine afstand tot de lezer. Met andere woorden, zet de medewerker centraal, schrijf artikelen dicht bij zijn belevingswereld en zorg dat zijn mening ertoe doet in het blad. Doe je dit, dan is de betrokkenheid groter dan bij een topdown- informatiestroom, waarbij de directie of het management voornamelijk aan het woord is en de medewerker zichzelf niet herkent in de artikelen.

Hoe kun je je baas overtuigen dat het personeelsblad zijn langste tijd nog niet heeft gehad? Bekijk eerst je blad eens kritisch.
•    Welke rol speelt het personeelsblad in de interne communicatiemix?
•    Vinden je lezers het blad nog het lezen waard?
•    Staat de medewerker centraal in het blad?
•    Is er vooral sprake van bottum-up communicatie?
•    Heb je doelstellingen vastgelegd en behaalt je ze ook?

Als je niet helemaal zeker bent van je zaak, laat anderen uit je professionele en persoonlijke netwerk dan eens naar het blad kijken. Wat valt hen op? Zouden ze het lezen? Noteer alle opmerkingen en ga met je redactieteam rond de tafel. Bekijk de verbeteringen die je als quick win kunt doorvoeren en overtuig het management een lezersonderzoek te houden. Daarmee kun je laten zien dat het blad gewaardeerd wordt en toon jeaan open te staan voor verbeteringen.


Is digitaal een optie?

Door je blad te digitaliseren, kun je wellicht kosten besparen. Zet je het papieren blad om naar een bladerbare pdf, dan zijn de druk- en portokosten van de begroting weg te strepen. Bedenk wel dat je daarmee de betrokkenheid van het thuisfront mist, want die zien het blad waarschijnlijk niet meer. Het omzetten van je blad naar een iPad-versie is ook een optie. Maar dat is niet altijd voordeliger dan een gedrukte uitgave.

Een combinatie van intranet en een personeelsblad werkt voor veel bedrijven heel goed. Daarbij komt het ‘snelle’ nieuws digitaal bij de werknemers op hun beeldscherm. Voor achtergronden en human intrest is er een (papieren) personeelsblad.


Munitie voor begroting

Of het personeelsblad zijn waarde verliest heb je grotendeels zelf in de hand. Het ontkomt alleen aan de volgende bezuinigingsronde als je kunt aantonen dat het blad onmisbaar is voor de organisatie. Aan de slag dus. Als je nu een lezersonderzoek houdt, zijn de resultaten voor de zomer bekend. Je hebt dan goede munitie in handen als de begroting voor volgend jaar wordt gemaakt.